Ετικέτα: 1982

Μία πρόταση για την ανάπτυξη του μουσικού αισθητηρίου στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων

Μία πρόταση για την ανάπτυξη του μουσικού αισθητηρίου στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων (1982) Το 1982, το τότε Υφυπουργείο Νέας Γενιάς ανέθεσε στους συνθέτες Μιχάλη Γρηγορίου, Γιώργο Κουρουπό, Νίκος Κυπουργό και Δημήτρη Μαραγκόπουλο την εκπόνηση ενός σχεδίου για τη μουσική εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε τρεις κυρίως τομείς: α) επιλογή τραγουδιών για