1/

Νάμαν πουλί

Κινηματογράφος
Στίχοι

 

Νάμαν πουλί νάμαν πουλί
Νάμαν πουλί να πέταγα
Νάμαν αμάν αμάν αμάν

Νάμαν πουλί νάμαν πουλί
Νάμαν πουλί να πέταγα
Ψηλά ψηλά να πέταγα
Να πέταγα να πάω να ιδώ
Αμάν νάμαν νάμαν νάμαν

Τίνος χεράκια σε κερνούν
Νάμαν αμάν αμάν αμάν

Στίχοι: Από παραδοσιακό της Θράκης
Μουσική: Από παραδοσιακό της Αιγύπτου και της Τουρκίας
Περιέχεται στο δίσκο: Να ΄μαν πουλί, Περιοδικό “Άτυπον”, Μάιος 1996
Α’ εκτέλεση: Λιζέτα Καλημέρη