Nikos Kypourgos

  • Release 1969
  • Genre Strofes

12 songs on M. Mountes’ lyrics.