Beware, the Prince is Messy!

  • Release 2014
  • Genre Mikri Arktos

Opera for children
Libretto: Thomas Moschopoulos

Prince: Nikos Stefanou, tenor
Princess: Vassia Zaharopoulou, soprano
Emperor: Nikos Kotenidis, barytone
Theodora Baka, Manolis Lorenzos, Arkadios Rakopoulos, Vassilis Kostopoulos, Niki Haziraki, Aikaterini Krassa

Orchestra of the National Opera coducted by Yiorgos Aravidis