1/

Δειλινό με σύννεφα έτσι όπως τ’ αποτυπώνει της ορτανσίας η ακοή

Εργογραφία

«Δειλινό με σύννεφα έτσι όπως τ’ αποτυπώνει της ορτανσίας η ακοή» για ορχήστρα. 2006
Α’ εκτέλεση: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, διευθ. Αλέξανδρος Μυράτ, 20 Σεπτεμβρίου 2006