1/

Χριστός Κύριος Α’-Β’ (Μονή Κουτλουμουσίου 1999-2000)

Διασκευές - Ενορχηστρώσεις

Διασκευή των βυζαντινών ύμνων:  Άγιος  Άγιος – Σε υμνούμεν – Θεός Κύριος – Ειρήνη Χαρίεσσα πάνω στους οποίους βασίστηκαν τα έργα Τρεις Βυζαντινοί Ύμνοι (1999) και Τέσσερις Βυζαντινοί Ύμνοι (2008) (βλ. Εργογραφία)