1/

Κώστα Καλδάρα: Νυχτερινή κυβέρνηση (ΜΙΝΟS 1988)

Διασκευές - Ενορχηστρώσεις

Γ. Νταλάρας – Δ. Γαλάνη κ.α.