Καραβάνι

Ετισίρ καϊμοϊλό
ισουκουλμά ε ντουνεάκι
ε ντουνεάκι

Του ντουνιά ο στεναγμός
στην καρδιά μου φτάνει
καραβάνι

Στίχοι: Σταμάτης Δαγδελένης
Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Περιέχεται στον δίσκο: Rom, 1989
Α’ εκτέλεση: Κώστας Παυλίδης – Δώρα Μασκλαβάνου