Το Γυαλί (Kώστας Καρτελιάς)

Θέατρο

Σκηνοθ. Gr. Gonza, Θέατρο Άλεκτον, 2003