1/

Ο Γλάρος Ιωνάθαν (Richard Bach)

Θέατρο

Σκηνοθ. Πάρις Μέξης, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 2015