1/

Κατά Λάθος Πρόβες: L’ Impromptu de Versailles (Molière) – Οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι (Marivaux) ▷

Θέατρο

Σκηνοθ. Βασίλης Παπαβασιλείου, Εθνικό Θέατρο, 2003