1/

Φιλουμένα (Eduardo de Filippo) ▷

Θέατρο

Σκηνοθ. Γιάννης Mαργαρίτης, Θέατρο Διονύσια, 1996