1/

Σελεστίνα (Fernardo de Rojas) ▷

Θέατρο

Σκηνοθ. Σταύρος Ντουφεξής, Θέατρο Επί Τάπητος, 1997