1/

Άμλετ (William Shakespeare) ▷

Θέατρο

Σκηνοθ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Aνοιχτό Θέατρο, 1991