1/

Σωσμένος (Edward Bond) ▷

Θέατρο

Σκηνοθ. Τάσος Μπαντής, Θέατρο Εμπρός, 1991