1/

Εννέα Μουσικές Εικόνες γιά κιθάρα

Εργογραφία

 

Εννέα Μουσικές Εικόνες γιά κιθάρα. 1996
Δισκογραφία  💿
Α’ εκτέλεση: Γιώργος Μουλουδάκης, Φεστιβάλ Palermo, 5 Απριλίου 1998
Εκδοση παρτιτούρας: Παπαγρηγορίου-Νάκκας, 2001

Παραπομπή στον ιστότοπο του Γ. Μουλουδάκη