επικοινωνία ·  en | gr

o Νίκος Κυπουργός / Η μουσική του


Ο Έμπορος Της Βενετίας | 1986


William Shakespeare

Εθνικό Θέατρο

σκηνοθεσία: Μίνως Βολανάκης


This site requires flash to be installed