επικοινωνία ·  en | gr

o Νίκος Κυπουργός / Η μουσική του


Άμλετ | 1991


William Shakespeare

Ανοιχτό Θέατρο

σκηνοθεσία: Γιώργος Μιχαηλίδης


This site requires flash to be installed