επικοινωνία ·  en | gr

o Νίκος Κυπουργός / Η μουσική του


Έξι Πρόσωπα Ζητούν Συγγραφέα | 1987


Luigi Pirandello

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος


This site requires flash to be installed