επικοινωνία ·  en | gr

o Νίκος Κυπουργός / Η μουσική του

Fugitive Pieces
Fugitive Pieces

Μουσική για την ταινία του Jeremy Podeswaέτος κυκλοφορίας: 2008
Milan
 • 01. The Island  (3:49)
 • 02. Arrival Nikos (1:38) 
 • 03. The Ghetto  (2:27)
 • 04. Air on a G String (5:11)
 • 05. Bella (1:47)
 • 06. Intermezzo in B Flat Minor  (5:34)
 • 07. At the Border / The Mystery of Wood  (2:16)
   
 • 08. Red Shoes  (2:13)
   
 • 09. Concerto for Piano and Orchestra No. 12 South German Philharmonic Orchestra (7:06)
 • 10. Michaela's Theme (2:22)
 • 11. My Deepest Story  (4:05)
 • 12. Moonlight Sonata No. 14  (4:20)
 • 13. Return  (1:23)
 • 14. If It's a Girl (4:36)


This site requires flash to be installed