επικοινωνία ·  en | gr

o Νίκος Κυπουργός / Η μουσική του


Memed, my hawk | 1982

σε συνεργασία μέ τον Mάνο Xατζιδάκισκηνοθεσία: Peter Ustinov
χώρα: M.Bρετανία