επικοινωνία ·  en | gr

o Νίκος Κυπουργός / Η μουσική του


Ελεύθερη κατάδυση (Love Knot) | 1994
πάνω σε 2 θέματα του M.Xατζιδάκι


σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος
Κρατικό βραβείο κινηματογράφοθ