επικοινωνία ·  en | gr

o Νίκος Κυπουργός / Η μουσική του


ΚαραβάνιΕτισίρ καϊμοϊλό
ισουκουλμά ε ντουνεάκι
ε ντουνεάκι

Του ντουνιά ο στεναγμός
στην καρδιά μου φτάνει
καραβάνι

Στίχοι: Σταμάτης Δαγδελένης
Μουσική: Νίκος Κυπουργός
Περιέχεται στον δίσκο: Rom, 1989« επιστροφή