1/

Καραβάνι

Στίχοι

Καραβάνι

Ετισίρ καϊμοϊλό
ισουκουλμά ε ντουνεάκι
ε ντουνεάκι

Του ντουνιά ο στεναγμός
στην καρδιά μου φτάνει
καραβάνι

Στίχοι: Σταμάτης Δαγδελένης
Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Περιέχεται στον δίσκο: Rom, 1989