1/

Παραμυθιάδα (Δημήτρης Σειτάνης) ▷

Θέατρο

Σκηνοθ. Δημήτρης Σειτάνης, Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, 1997

Η κυρά-Καλή (ορχηστρικό) – Ανέκδοτο