1/

Η Πεντάμορφη και το Τέρας (Ξ. Καλογεροπούλου – Θ. Μοσχόπουλος)

Θέατρο

Σκηνοθ. Θ. Μοσχόπουλος, Mικρή Πόρτα, 1994