1/

Βάκχες (Eυριπίδης)

Θέατρο

Σκηνοθ. Σπύρος Α. Eυαγγελάτος, Aμφιθέατρο, 1993