Δύο παραδοσιακά τραγούδια

Εργογραφία

Δύο παραδοσιακά τραγούδια, για παιδική χορωδία. 1988
Α’ εκτέλεση: Παιδική Χορωδία Λάρισας, διευθ. Δημ.Καρβούνης, 1988